Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatainak védelmére fokozott hangsúlyt fektetünk, ezért a jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzítjük az ilyen adatok kezelésére vonatkozó tudnivalókat.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj a www.gyulaimemorial.hu weboldal üzemeltetésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően és azokkal összhangban, valamint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában hozott, az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvében foglaltakra figyelemmel alkotta meg.

Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj a harmadik személyek (a továbbiakban: "Felhasználók") által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli az alábbi adatkezelési és adatvédelmi elvek és feltételek alapján.

Adatok gyűjtése

Felhasználók a honlapon egyrészről a honlap használatával összefüggésben az adatkezelő részére, a honlapra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk útján, másrészről a regisztráció során a Felhasználó által kifejezetten megadott személyes adatok útján- adhatnak meg magukról információkat, adatokat.

A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználók a www.gyulaimemroial.hu weboldalon történő regisztráció során önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj rendelkezésére, és amelyeknek a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta.

Amennyiben a Felhasználó a honlapra nem regisztrál úgy az adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. Honlapunkat tehát személyes adatai felfedése nélkül is használhatja. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani Önnek (regisztráció). Amikor honlapunkat használja, szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk. Ilyen adat lehet az Ön internet-szolgáltatójának neve, a honlap neve, ahonnan a mi oldalunkra jutott, a honlapok, amelyeket a mi oldalunkról meglátogat, és az Ön IP-címe. Ezek az adatok esetleg az Ön azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra. Időről időre statisztikai céllal felhasználjuk az adatokat, de minden egyes felhasználó névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. Ha ezen adatait a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjon belül mások rendelkezésére bocsátjuk, akkor technikai és szervezeti eszközökkel biztosítjuk a megfelelő adatvédelmi előírások betartását. A honlapra látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen részben írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat (lásd alább) elhelyezzen, amely adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy adatkezelő a honlapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a honlapon látogatási adatok nyomon követése, és a honlappal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

A cookie-k használata

Néhány weboldalon úgynevezett cookie-t használunk, hogy hatékonyabbá tegyük az Ön egyéni honlap-használatát. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket web szerverünk az Ön számítógépének küldhet, hogy azonosítsa a honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-k tárolása kikapcsolható, ill. beállítható a böngészőben, hogy kapjon értesítést, mielőtt számítógépén egy cookie-t tárolnak.

A cookie-k esetén a 2002/58/EK irányelv szerint elegendő a hallgatólagos beleegyezés, ami azt jelenti, hogy Önt a weboldal meglátogatása esetén az érintett cookie-k beállításakor külön nem értesítjük, nem hívjuk fel külön egyedileg a figyelmét (külön előzetes hozzájárulás nem szükséges). Az adott látogatás idejére vagy azon túl is mentünk el cookie-kat, amelyeknek az érvényességét 2 évben határozzuk meg.

A következő cookie-kat kezeljük:

1. Harmadik féltől származó Cookie-k:

a. Google részéről alkalmazott Cookie-k látogatottsági elemzési célokból (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, PREF, NID, GAPS). A Google két évig tároltatja el ezen Cookie-kat a böngészőjében.

b. Facebook részéről alkalmazott Cookie-k a Facebook funkciókhoz pl. like, share (datr, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref).  Ezen Cookie-kat két évig tárolja el a böngészője.

2. Banner megjelenéseknél az egyedi felhasználók azonosítása és kattintások azonosítása (banner), egy évig kerül tárolásra a böngészőjében.

3. Registration cookie - Az oldalon a felhasználó tevékenységének azonosítása bejelentkezésig (registration_cookie). A cookie egy évre kerül tárolásra.

4. A weboldal munkafolyamatokat segítő cookie (PHPSESSID). A böngésző, böngésző lap bezárásával, elnavigálással törlődik.
 

A Cookie-kat Ön bármikor törölheti a böngészőjéből, vagy le is tilthatja. Az utóbbi esetben (letiltás) funkcionalitás vesztéssel járhat, például nem tud belépni, regisztrálni. Az interneten számos leírást talál ezzel kapcsolatban például http://www.google.hu keresőn keresztül.

Személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása

Személyes adatokat a honlapon történő regisztráció, illetve vásárlás és az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat kitöltése során gyűjtünk. Az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj weboldalán regisztrálnak és oldal ehhez kötött szolgáltatásait szeretnék használni, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj, mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a szolgáltatásokkal összefüggésben, visszavonásig a felhasználási célok („A felhasználás céljai” bekezdés) szerint kezeljék. Az Ön személyes adatai a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjnál, mint adatkezelőnél maradnak, és kizárólag olyan adatfeldolgozókhoz vagy szerverekhez jutnak el, akik a nevünkben járnak el, és felelnek velünk szemben. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél számára az Ön kifejezett írásos hozzájárulása nélkül semmilyen formában, kivéve, ha erre Ön engedélyt adott, vagy ezt jogszabály kötelezően előírja.

Az Ön által számunkra megadott személyes adatok felhasználásának felügyeletét mi látjuk el, és önállóan felelünk az adatkezelésért.

A felhasználás céljai

Eltérő kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában az általunk gyűjtött adatokat kizárólag az Ön által kért információk biztosítására, vagy más, Ön által engedélyezett célokra fogjuk felhasználni.

A jogok érvényesítése

Személyes adatainak kezeléséről, tárolásáról, a mindenkori adatfeldolgozó személyéről a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail címre küldött levélben kérhet felvilágosítást. Ön jogosult a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj részére megadott személyes adatainak helyesbítését, módosítását, zárolását, törlését kérni, illetve az adatkezelést bármikor megtiltani.

Személyes adatai jövőbeni felhasználására, kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ehhez csak egy e-mailt kell küldenie a Kapcsolat menüpontban megadott címre. Ebben az esetben regisztrációja törlődik a rendszerből.

Amennyiben Ön nem ért egyet a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj sérelmesnek tartott eljárásával (adatkezelés, tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés iránti kérelem megtagadása), az eljárás ellen panasszal élhet az alábbi Hatóságnál, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

telefon: 06 -1- 391-1400

telefax: 06-1-391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatok tárolásának időtartama

A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést határozatlan ideig, a Felhasználók által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi. Felhasználó adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri a Felhasználó azok törlését a nyilvántartásból. Amennyiben regisztrációját törölni kívánja, kérjük, küldjön levelet a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail címre vagy küldjön levelet a megadott elérhetőségeinkre. 

 

Biztonság

A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védi adatait a módosítástól, a sérüléstől, a megsemmisüléstől vagy az illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. Minden személyes adatot, amelyet Ön a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj számára átadott, továbbítás során titkosítunk, hogy megakadályozzunk bármely harmadik személy általi esetleges visszaélést. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan felülvizsgáljuk az új technológiai fejlesztéseknek megfelelően.

Gyermekek

A gyermekek személyes adatainak védelme kiemelt fontosságú, ezért általunk ismerten 16 év alatti személytől származó adatokat csak szülő vagy a törvényes képviselő előzetes, ellenőrizhető hozzájárulással gyűjtünk és dolgozunk fel. A törvényes képviselőnek joga van kérésre megtekinteni a gyermek által biztosított információkat, és/vagy elrendelni azok törlését.

Jogszabály értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Elérhetőség

Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, kérjük, lépjen kapcsolatba a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj szervezőivel a Kapcsolat menüpontban, illetve a lent megadott elérhetőségek bármelyikén. Az internet folyamatos fejlődése miatt időnként módosítanunk kell adatvédelmi nyilatkozatunkat. Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén egyoldalú változtatásokat eszközöljünk.

Amennyiben Felhasználónak olyan kérdése van, mely jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk.

Adatkezelő:

Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj szervezőbizottsága

info@gyulaimemorial.hu